Giveaway za Dan žena – darivanje pravila

Giveaway za Dan žena – darivanje pravila

NAGRADNO DARIVANJE

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG DARIVANJA

Članak 1.

Priređivač nagradnog darivanja „Instagram Giveaway za Dan žena“ u daljnjem tekstu „nagradna igra“) je tvrtka Dalmare d.o.o., Velimira Škorpika 23, 22000 Šibenik. Nagradno darivanje priređuje se u svrhu promocije Dalmare shopping centra.

TERMINI NAGRADNE IGRE

Članak 2.

Nagradno darivanje započinje objavom na Instagram @dalmare_shopping_centar 1. ožujka 2024., te traje do četvrtka 7. ožujka 2024. u 12 sati.

NAGRADE

Članak 3.

Sudionici u nagradnom darivanju natječu se za jednu nagradu – poklon bonovi i darovi iz trgovina Dalmare shopping centra.

Nagradu nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti niti bilo kojim drugim vrijednostima, osim u ovom članku navedenom. Nagrada se preuzima na 3. katu Dalmare shoping centra. Organizator nema obavezu organizacije niti financiranja prijevoza dobitniku do lokacije na kojoj može realizirati nagradu niti slati nagradu poštom dobitniku.

PRAVO SUDJELOVANJA I NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 4.

Nagradnom darivanju mogu pristupiti sve punoljetne osobe s prebivalištem u RH. Sudionici pristupaju natječaju na sljedeći način (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni za kandidiranje za nagradu):

a) sudionik mora objaviti komentar na Instagram stranici @ dalmare_shopping_centar ispod objave Organizatora koja se odnosi na nagradno darivanje;

b) u komentaru mora tagirati jednu žensku osobu;

c) osoba koja je ostavila komentar i osoba koja je tagirana u komentaru moraju biti pratitelji Instagram stranice @ dalmare_shopping_centar.

U nagradnom darivanju može se sudjelovati samo s jednim komentarom.

Članak 5.

Dobitnika nagrade određuje Organizator nasumičnim odabirom provedenim kroz web platformu random picker.

U obzir za nagradu dolaze samo sudionici koji su zadovoljili sve uvjete navedene u Članku 4. Objava dobitnika obavit će se u petak 8. ožujka 2024.

REZULTATI IGRE I PREUZIMANJE NAGRADE

Članak 6.

Ime dobitnika nagradnog darivanja bit će objavljeno u komentaru objave nagradnog darivanja na instagram stranici @ dalmare_shopping_centar te će isti biti obaviješten putem direktne poruke o načinu preuzimanja nagrade. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora Nagradne igre prema dobitnicima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 7.

Prijavom na nagradno darivanje, sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti i procesirati njihove podatke isključivo u svrhu provođenja nagradnog darivanja. Podnošenje podataka za nagradno darivanje je dobrovoljno. U slučaju da sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog darivanja. Sudjelovanjem u nagradnom darivanju sudionici su izričito upoznati sa načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena na Instagram profilu @ dalmare_shopping_centar. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit će se putem inboxa.

OPĆE ODREDBE

Članak 8.

Facebook/Instagram nije uključen u organizaciju nagradnog darivanja niti za njega odgovara.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim sudjelovanjem u nagradnom darivanju.

Logitip Zagreb montaža