Pravila nagradne igre/Rođendanska nagradna igra

Početna stranica / Događanja / Pravila nagradne igre/Rođendanska nagradna igra
Pravila nagradne igre/Rođendanska nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Dalmare Shopping centar, Velimira Škorpika 23, 22000 Šibenik donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

« Rođendanska nagradna igra»

KLASA: UP/I 460-02/19-01/307

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom «ROĐENDANSKA NAGRADNA IGRA » je društvo s ograničenom odgovornošću iz Šibenika, OIB: 35920050985.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva Dalmare Shopping centra od 1.06.2019. godine do 13.06.2019.godine.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 1.06.2019.godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u periodu od 1.06.2019.godine do 13.06.2019.godine, u bilo kojoj prodavaonici priređivača ostvare kupnju, bilo kojeg proizvoda ili usluge zakupnika priređivača u minimalnoj vrijednosti od 100,00kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji. Na kupon koji će se nalaziti na blagajni ,potrebno je upisati  sljedeće podatke: ime i prezime, adresu,br.računa, iznos računa i telefon. Kupon  s upisanim osobnim podacima, potrebno je pričvrstiti za kopiju računa i  ubaciti u nagradnu kutiju koja će biti izložena na središnjem trgu Dalmare Shopping centra. Prilikom kupnje svaki građanin mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Članak 5.

Svaki sudionik u kutiju može ubaciti neograničen broj kupona s različitim brojevima računa.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

  1. Poklon bonova iz trgovina Dalmare centra u vrijednosti od 5.000,00 kn.
  2. Poklon bonova iz trgovina Dalmare centra u vrijednosti od 3.000,00 kn.
  3. Poklon bonova iz trgovina Dalmare centra u vrijednosti od 1.500,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 9.500,00 kn.

 Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu priređivača na adresi Šibenik, Velimira Škorpika 23 , dana 14.06.2019. godine u prisustvu komisije.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (3) tri dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići/ostvariti u trgovinama zakupnika Dalmare Shopping centra u Šibeniku, Velimira Škorpika 23 u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku, uz predočenje osobne iskaznice. Imena dobitnika bit će objavljena na našim internetskim stranicama. U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u gore navedenom roku, priređivač će dobitnika, u roku od 8 dana od dana isteka roka od 30 dana, ponovno obavijestiti o dobitku te će mu odrediti naknadni rok za podizanje nagrade (odrediti rok od 8 do 15 dana od primitka obavijesti, a prema čl. 15. st. 2 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)). Ako se dobitnici ponovno ne jave nakon isteka dodatnog roka, gube pravo na nagradu.

Članak 11.

Preuzimanjem/korištenjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

 

DIREKTOR

Anita Antić

 

 

 

Logitip Zagreb montaža