PRAVILA NAGRADNE IGRE “RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSOJI”

Početna stranica / Uncategorized @hr / PRAVILA NAGRADNE IGRE “RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSOJI”
PRAVILA NAGRADNE IGRE “RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSOJI”

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Dalmare Shopping centar, Velimira Škorpika 23, 22000 Šibenik donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

« RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSVOJI »

KLASA: UP/I-460-02/17-01-01/252
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom «RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSVOJI » je društvo s ograničenom odgovornošću iz Šibenika, OIB: 35920050985.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva Dalmare Shopping centara u periodu od 01.06. do 15.6.2017.godine.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 01.06.2017.godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u periodu od 01.06.2017. do 15.06.2017.godine u bilo kojoj prodavaonici priređivača ostvare kupnju, bilo kojeg proizvoda ili usluge zakupnika priređivača u minimalnoj vrijednosti od 100,00kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji. Za sudjelovanje u nagradnoj igri , potrebno je sakupiti 5 takvih računa iz 5 različitih trgovina. Na kupon koji će se nalaziti na blagajnama ,treba upisati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu ,br. računa, br. telefona i mail adresu. Kupon s upisanim osobnim podacima, potrebno je pričvrstiti skupa sa 5 sakupljenih računa i ubaciti u nagradnu kutiju koja će biti izložena na središnjem trgu Dalmare Shopping centra. Prilikom kupnje svaki građanin mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Članak 5.

Svaki sudionik u kutiju može ubaciti neograničen broj kupona s različitim brojevima računa.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

TV,LG (091151024)
TABELET SAMSUNG
BLUETOOTH (09153850)
MINI ZVUČNIK ZA MOBITEL (70009759)
SELFI ŠTAP ( 09143760)
SUŠ/PERILICA ( 09143137
TOSTER ( 09097886)
KUĆNI GRIL ( 09131864)
VAGA (70002740)
PEGLA ( 09152469)
USISAVAČ ( 09142049)
FEN ( 09141339)
BABYLIS ( 09144538)
MIKROVALNA ( 09115040)
MOBITEL SAMSUNG j5 (288115
MOBITEL SAMSUNG j5(288116)
MIKSER (291851)
DRVENA GARNITURA 1+4 (275476)
SETOVI TANJURA
TAVA DELIMANO (283649)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 47.743,67 kn

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu priređivača na adresi Šibenik, Velimira Škorpika 23 , dana 16.06.2017. godine u prisustvu komisije.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (3) tri dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići/ostvariti u trgovinama zakupnika Dalmare Shopping centra u Šibeniku, Velimira Škorpika 23 u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku, uz predočenje osobne iskaznice. Imena dobitnika bit će objavljena na našim internetskim stranicama. U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u gore navedenom roku, priređivač će dobitnika, u roku od 8 dana od dana isteka roka od 30 dana, ponovno obavijestiti o dobitku te će mu odrediti naknadni rok za podizanje nagrade (odrediti rok od 8 do 15 dana od primitka obavijesti, a prema čl. 15. st. 2 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)). Ako se dobitnici ponovno ne jave nakon isteka dodatnog roka, gube pravo na nagradu.

Članak 11.

Preuzimanjem/korištenjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

DIREKTOR

Anita Antić

Logitip Zagreb montaža